Tekniske krav

Riksteatret har utarbeida ein spesifikasjon for bygging av nye kulturhus som dekkjer dei tekniske krava Riksteatret stiller til nye spelestader. Det er viktig å påpeike at spesifikasjonen dekkjer fleire behov innan scenekunst, mellom anna teater, dans og musikk. Krava byggjer på Riksteatrets lange erfaring og på moderne prinsipp som tar omsyn til brukarane både på og bak scenen.

Riksteatret har utarbeida ein spesifikasjon for bygging av nye kulturhus som dekkjer dei tekniske krava Riksteatret stiller til nye spelestader. Det er viktig å påpeike at spesifikasjonen dekkjer fleire behov innan scenekunst, mellom anna teater, dans og musikk. Krava byggjer på Riksteatrets lange erfaring og på moderne prinsipp som tar omsyn til brukarane både på og bak scenen.

Riksteatret svarer gjerne på spørsmål om denne spesifikasjonen og kan bidra med råd i samband med oppføring og rehabilitering av scenekunsthus.

NB – ved bruk av innhaldet i spesifikasjonen skal ein alltid informere Riksteatret på førehand.

I spesifikasjonen oppgjev vi ikkje produktnamn eller døme på leverandørar, men viss ein vender seg til oss, gjev vi gjerne døme på produkt vi har gode erfaringar med.

Last ned tekniske krav her (pdf)

  • Kristin Tunold-Hanssen

    Teknisk sjef

    tunold@riksteatret.no
    41522159