Tekniske krav

Riksteatret har utarbeidet en spesifikasjon for bygging av nye kulturhus som dekker de tekniske kravene Riksteatret stiller til nye spillesteder. Det er viktig å påpeke at spesifikasjonen dekker flere behov innen scenekunst, blant annet teater, dans og musikk. Kravene bygger på Riksteatrets lange erfaring og på moderne prinsipper som tar hensyn til brukerne både på og bak scenen.

Riksteatret har utarbeidet en spesifikasjon for bygging av nye kulturhus som dekker de tekniske kravene Riksteatret stiller til nye spillesteder. Det er viktig å påpeke at spesifikasjonen dekker flere behov innen scenekunst, blant annet teater, dans og musikk. Kravene bygger på Riksteatrets lange erfaring og på moderne prinsipper som tar hensyn til brukerne både på og bak scenen.

Riksteatret svarer gjerne på spørsmål om denne spesifikasjonen og kan bidra med råd i forbindelse med oppføring og rehabilitering av scenekunsthus.

NB – ved bruk av innholdet i spesifikasjonen skal Riksteatret alltid informeres på forhånd.

I spesifikasjonen oppgir vi ikke produktnavn eller eksempler på leverandører, men ved henvendelse gir vi gjerne eksempler på produkter vi har gode erfaringer med.

Last ned tekniske krav her (pdf)

  • Kristin Tunold-Hanssen

    Teknisk sjef

    tunold@riksteatret.no
    41522159