Tilgjengelighet

Har du spesielle behov, forsøker vi så godt det lar seg gjøre å tilrettelegge for at du skal få en god opplevelse i teatret!

Har du spesielle behov, forsøker vi så godt det lar seg gjøre å tilrettelegge for at du skal få en god opplevelse i teatret!

Rullestol

Har du behov for rullestolplass, ber vi deg kontakte det enkelte kulturhus (Se «Finn ditt spillested» på toppen av siden). For forestillinger i Nydalen, er det trappefri adkomst til rad 1, hvor det også er plasser for rullestol. Ved spørsmål, kontakt oss på billett@riksteatret.no.

Hørsel

Har du behov for teleslynge eller lignende, ber vi deg kontakte det enkelte kulturhus (Se «Finn ditt spillested» på toppen av siden). For forestillinger i Nydalen, har vi teleslynge for rad 7-11. Ved spørsmål, kontakt billett@riksteatret.no.

Vi legger også til rette for plassering av døvetolk ved scenen både på turné i samråd med kulturhusene og for forestillinger i Nydalen. Vi tilbyr tolker egnet forberedelsesmateriell i forkant. Ved spørsmål, kontakt billett@riksteatret.no.

Velkommen i teatret!

Kjøp billetter til våre forestillinger