PORSGRUNN, 29. september 2020 kl. 19:00

Mest av alt er dette eit bilete på tida me lever i

Om å forsøke å være et godt menneske i en kaotisk tid

Slutten, der de to i en scene følges gjennom sine valg og sine videre liv, som munner ut i en ensom monolog, er riktig sterk

ALLE FORESTILLINGER I PORSGRUNN