RiksPitch 2021

Har du en fabelaktig og ny idé eller en historie som bare må skapes om til teater? Riksteatret inviterer til RiksPitch.

Har du en fabelaktig og ny idé eller en historie som bare må skapes om til teater? Riksteatret inviterer til RiksPitch.

Du trenger ikke å være etablert i norsk teater, du trenger bare å ha den beste historien eller overbevise oss om akkurat din idé!

Riksteatret inviterer til åpen pitch. Dette gjør vi for å skape en ny arena for idéutveksling med åpen dialog mellom morgendagens skapende kunstnere og institusjoner med forskjellig programprofil. For Riksteatret er målet at ideer kan bli til nye spennende forestillinger i vårt turnéprogram.

Riksteatret har avsatt et betydelig beløp til en mulig videreutvikling av ideen frem til at det kan tas en produksjonsbeslutning (av ett eller flere prosjekter som blir utvalgt). Det vil bli gjort en prekvalifisering av innsendte forslag. Blant disse vil vi velge ut ca 10 kandidater som får en mulighet til å pitche sin idé videre inn til et panel av teatersjefer, dramaturger og produsenter under Heddadagene i juni. Hver pitch vil bli tildelt 15 minutter til sin presentasjon under Heddadagene i juni. Flere scenekunstinstitusjoner bli invitert til å overvære RiksPitch-arrangementet. Arrangementet kan bli digitalt.

Tidsfrister

Ditt forslag må være oss i hende innen 10. april 2021.

Rammer

Ideene skal kunne realiseres som en forestilling. Riksteatrets utviklingsmidler vil gå til ideer som i praksis lar seg utvikle til en turnéforestilling.

Opphav

Det forutsettes at innsender, eller de innsender representerer, innehar opphavsretten til ideen.

Materiell

Søknad for deltagelse med idébeskrivelse skal innsendes digitalt til post@riksteatret.no merket "RiksPitch".

Spørsmål og beskyttelse

Vi vil gå i nærmere dialog om praktiske spørsmål, opphavsrett o.l. med de kandidatene som skal pitche ideer under Heddadagene.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

TIPS TIL SØKNAD OG PITCH

Vi arrangerer dette for første gang i 2021 og har med vilje ikke laget strenge rammer for søknadene og pitchene, men her er noen forslag.

Søknadene bør inneholde:

  • Ideskisse på maks 1000 ord.
  • Hvem er publikum og hvorfor skal publikum oppleve dette?

Søknadene kan inneholde:

  • En kort bio/presentasjon av idéhaverne
  • Eksempler gitt ved tekstutdrag, manusutkast, bilder, skisser eller andre filer kan vedlegges om ønskelig

Pitch-innhold kan være:

  • Hvem er publikum og hvorfor skal publikum oppleve dette?
  • Korte fakta om ideen; lengde sceneformat og sjanger
  • Presentasjon av ideen evt. med illustrasjoner og lignende som utdyper den kunstneriske tanken (projeksjonsskjerm tilgjengelig)
  • Beskrivelse av visuelt format og virkemidler, som for eksempel bruk av lys, lyd og video.
  • Medvirkende på scenen, hva slags utøvere.

Husk at ditt mål med pitchen er at de som er tilstede skal få lyst til å produsere forestillingen, bruk denne muligheten til å selge ideen din.

Maksimal lengde på pitchen er inntil 15 minutter.