Ny teaterutdanning under etablering

Riksteatret og Teater Manu går sammen med Det Norske Teatret om å videreutvikle teaterutdanningen Det multinorske til et profesjonsstudium for regissører og scenografer med flerkulturell bakgrunn. Prosjektleder er Emnet Kebreab, som er kunstnerisk rådgiver ved Riksteatret.

Riksteatret og Teater Manu går sammen med Det Norske Teatret om å videreutvikle teaterutdanningen Det multinorske til et profesjonsstudium for regissører og scenografer med flerkulturell bakgrunn. Prosjektleder er Emnet Kebreab, som er kunstnerisk rådgiver ved Riksteatret.

Det Norske Teatret har i lang tid mobilisert til handling for et mer mangfoldig teater. Det største løftet for Det Norske Teatret var å etablere skuespillerutdaningen Det Multinorske, som med sine tre kull har vært med på å prege norsk scenekunst, film og TV-produksjon. Nå er det viktig å legge til rette for utdanninger for sterkere premissleverandører som regissører og scenografer er i scenekunsten, sier Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret. -Vi er glade for at Riksteatret og Teater Manu vil være med på etableringen av dette nye studietilbudet, sier han.

– Teateret skal vere eit demokratisk rom og et felles, menneskeleg møtested, seier teatersjef ved Riksteatret, Arne Nøst.

– Det ligger i teaterets mandat, vi skal representere bredden i et samfunn. Da er det viktig at teatret blir et sted der man møter ulike mennesker som forteller ulike historier. Det gjør oss til et bedre samfunn, sier Nøst.

Kjernevirksomheten til Det Norske Teatret, Riksteatret og Teater Manu er å spille teater for publikum i hele landet. Ingen av de tre teatrene er i utgangspunktet utdanningsinstitusjoner.

– Men vi må våge å gå nye veier når vi ser at det er skjevheter som må rettes opp. Vi er klare til å ta et nytt og viktig skritt på veien mot et av de kulturpolitiske målene i kulturmeldingen fra 2018, nemlig å sikre et fritt og uavhengig kulturliv som «skaper og formidler et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkningen.», sier teatersjef ved Teater Manu, Janne Langaas.

- Det norske teaterlandskapet trenger hele tiden nye impulser. Da må vi åpne oss for nye talenter som bringer inn andre erfaringer og som kan se og fortolke samtiden vår på interessante og nye måter, avslutter de tre teatersjefene.

For mer informasjon eller spørsmål om utviklingen av den nye utdanningen, kontakt Emnet Kebreab på emnet@riksteatret.no.