Ledig stilling: Verkstedsjef

Nationaltheatret og Riksteatret skal slå sammen sine teaterverksteder til ett felles verksted på Brobekk i Oslo høsten 2014. Den nye verkstedenheten skal utvikles til ett av de fremste fagmiljøene innenfor teaterfeltet.

Nationaltheatret og Riksteatret skal slå sammen sine teaterverksteder til ett felles verksted på Brobekk i Oslo høsten 2014. Den nye verkstedenheten skal utvikles til ett av de fremste fagmiljøene innenfor teaterfeltet.

Til den nye stillingen søker vi en erfaren leder som kan vise til resultater fra endringsledelse og prosjektstyring. Riktig kandidat har ingeniørkompetanse, med gode kunnskaper innenfor konstruksjon og industridesign. Du er strukturert, utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner og er trygg og motiverende.

Verkstedsjefen har ansvar for samtlige funksjoner på verkstedet: økonomi, personal, prosjektstyring og produksjon, planlegging, fag- og kompetanseutvikling og videreutvikling av arbeidsprosesser.

Ny verkstedsjef skal:

 • Ha lederansvaret for verkstedfunksjonene på Brobekk
 • Bygge en ny felles kultur rundt et framtidsrettet kompetansemiljø, og ivareta begge teatres interesse og leveranse
 • Innføre arbeidsmetodikk og kunnskap fra ingeniørfaget
 • Innføre ny prosjektstyring, tilrettelegge og utvikle gode prosjektmodeller
 • Ha ansvar for all planlegging, terminlegging og avvikshåndtering, budsjett og økonomioppfølging
 • Utarbeide avdelingens investeringsplaner; termin-, årlige- og femårsplaner
 • Utarbeide og dokumentere sikkerhets- og risikovurderinger
 • Ha overordnet ansvar for HMS , samt ivareta av et godt arbeidsmiljø

 Kvalifikasjoner og erfaring: 

 • Solid erfaring fra prosjektstyring og ledelse
 • Utdanning fra høyskole/universitet innenfor ingeniørfag/design
 • Kunnskap om 2D og 3D CAD system
 • Erfaring med økonomi og kalkulering av prosjekter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk og engelsk

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til teknisk sjef ved Nationaltheatret, Stian Lindquist, tlf. 95246674 eller teknisk sjef ved Riksteatret, Kristin Tunold-Hanssen, tlf. 41522159.  Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Søknad med CV sendes  innen 11. august 2014 til personalsjef Arne Ueland, post@riksteatret.no merket «Verkstedsjef». Vi oppfordrer kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Se stillingen på finn.no