Gjestespill: Hans Børli - Støtt kom nye vårer

26. og 27. mars gjør KulTur i Eidskog og Teater i Glåmdal et gjestespill på Riksteatret med forestillingen Hans Børli - Støtt kom nye vårer.

26. og 27. mars gjør KulTur i Eidskog og Teater i Glåmdal et gjestespill på Riksteatret med forestillingen Hans Børli - Støtt kom nye vårer.

“Støtt kom nye vårer” består av diktene til Hans Børli som settes inn i sammenhenger hvor de står i kontrast til hverandre og ellers kommenterer Hans Børlis egne livssituasjoner. Han minner oss om at det ikke er noe  nytt i å mene at mentale hendelser utgår fra naturen.

Handlingen følger ikke nødvendigvis kronologien i Hans Børlis eget livsløp, men viser et utvalg av det filosofiske univers som trår fram i hans diktning. Gjerne med henvisninger til diktere og filosofer som har påvirket ham.

Børli er ikke nødvendigvis “skogens dikter” i annen forstand enn at han bruker skogen som metafor for et tankeunivers det er spennende å oppleve i hans ordrikdom. Språket bærer avklarende og utdypende anskuelser av livet, akkurat gjennom mytologien og menneskene, slik han lar dem stå fram under trærne i diktningen fra Fjellskogen.

Les mer og kjøp billetter kjøpes på www.hansborli.no