Strategi og årsrapport

Her kan du lese om Riksteatrets strategi, se våre tildelingsbrev og årsrapporter.

Strategi Riksteatret 2016-2020

Last ned pdf

Tildelingsbrev 2018

Last ned pdf

Årsrapport 2017

Last ned pdf