Strategi og årsrapport

Her kan du lese om Riksteatrets strategi, se våre tildelingsbrev og årsrapporter.

Her kan du lese om Riksteatrets strategi, se våre tildelingsbrev og årsrapporter.

Strategi Riksteatret 2016-2020

Last ned pdf

Tildelingsbrev 2019

Last ned pdf

Årsrapport 2019

Last ned pdf

Riksrevisjonens beretning 2019

Last ned pdf