Bli kjent med karakterene i "Stein i lomma"

Charles og Jakob er statister og folkemengde

Markus er siste gjenlevende statist fra Ni liv

Statistene Charles og Jakob beundrer Helena Løfgren fra avstand 

 Charles og Jakob om livet på et filmsett

Helena Løfgren og hennes dialektkonsulent Jon.

Tilbake til omtalen av Stein i lomma