Riks_Pitch 2023

Har du en idé eller historie som bare roper etter å bli til en forestilling for hele landet? Riksteatret inviterer til RIKS_PITCH, hvor du kan få mulighet til å vise oss hva du går og bærer på. Søknadsfrist 1. mars 2023.

Har du en idé eller historie som bare roper etter å bli til en forestilling for hele landet? Riksteatret inviterer til RIKS_PITCH, hvor du kan få mulighet til å vise oss hva du går og bærer på. Søknadsfrist 1. mars 2023.

Vi leter etter deg som har en idé til en forestilling. Du trenger ikke være etablert i norsk teater for å sende oss en søknad, det holder at du har den beste historien og overbeviser oss om den er verdt å satse på! Noen prosjekter kan ende opp som turné på Riksteatret, andre kan bli forestillinger ved andre scener. For å delta i årets RIKS_PITCH, sender du oss søknad i eget skjema.

En bredt sammensatt jury leser alle innkomne søknader og velger ut ti – tolv kandidater som går videre til en fysisk pitch under scenekunstfestivalen «Heddadagene», som foregår i Oslo i juni. Selve RIKS_PITCH-arrangementet for finalistene, vil foregå i Riksteatrets lokaler i Nydalen fredag 16. juni. Der får du pitche ideen din for et panel av teatersjefer, dramaturger og produsenter fra hele landet.

RIKS_PITCH ble arrangert første gang våren 2021 med overveldende respons. Tolv ble valgt til å fremføre pitchene sine. Av disse ble fire valgt til videre utvikling ved Riksteatret. Forprosjektene ble et samarbeid med Hålogaland Teater, Teatret Vårt i Molde, Haugesund Teater og Dramatikkens Hus. Hiphop-musikalen Hør’a, dagbok! av Amina Sewali får urpremiere våren 2023. I tillegg har Sumaya Jirde Ali allerede hatt premiere på Den Nationale Scene med Havet tar det det ikke gir. Begge er resultater av RIKS_PITCH i 2021. Flere andre prosjekter er også på god vei.

Med RIKS_PITCH får du muligheten til å være med og utvikle norsk teater. Vi håper du vil søke!

Se søknadsskjema i bunn av siden

Tips og ønsker for søknad og pitch

For at idéhaverne skal få tilnærmet like vurderingsvilkår, har vi noen ønsker for søknaden:

En kort presentasjon/bio av idéhaverne.

Beskrivelse av en original idé som ikke har vært utprøvd i andre sammenhenger eller på andre scener. Presentert gjennom en idéskisse på maks 15.000 tegn som utdyper den kunstneriske ideen:

  1. Hva vil du lage, hva handler det om og hvordan kan dette bli relevant for publikum?
  2. Kort presentasjon av de andre kunstneriske kreftene du har eller ønsker med deg i prosjektet.
  3. Hva slags utøvere ønsker du? (f.eks. skuespillere, dansere, musikere, dukkespillere med mer)
  4. Ideer om visuelt og scenisk format.
  5. Ideer om sidearrangementet eller måter å involvere publikum på.
  6. Er prosjektets bærekraft vurdert, for eksempel ved miljøhensyn?
  7. Hva er de neste viktige stegene for å utvikle dette til et prøveklart og gjennomførbart prosjekt?
  8. Legg gjerne ved materiale som manusutdrag, foto, skisser, musikk eller annet som tydeliggjør ideen din, som lenker i søknadskjema

Hvis du synes det er bedre å levere idéskisse muntlig, kan du gjerne sende lenke til en filmet presentasjon. Ved behov kan e-post benyttes; rikspitch@riksteatret.no eller Riksteatret, Postboks 4295 Nydalen, 0402 Oslo

Hilsen,
Teatersjef Arne Nøst

Jurymedlemmene for RIKS_PITCH 2023

Thorleif Linhave Bamle /teatersjef Teater Innlandet, Deise Faria Nunes /stipendiat Universitetet i Agder, Kristin Skiftun /produsent, Kristian Lykkeslet Strømskag /teatersjef Teatret Vårt i Molde, Mina Stokke /dramaturg Trøndelag Teater, Belinda Braza/kunstnerisk leder DNT/Rommen Scene, Wael Johar /dramaturg hospitant Dramatikkens Hus, Frank Jørstad /teatersjef Kvääniteattri, Gunhild Nymoen /leder NRK lyddrama. Fra Riksteatret deltar: teatersjef Arne Nøst, kunstnerisk rådgiver Emnet Kebreab, informasjonssjef Mette Hægeland Blom, produsentene Silje Vigerust Vinjar, Wenche V Paulsen og Anita B. Bjørnstad, økonomisjef John Bjarte Nordberg, lysmester Cathrine Godager og lydtekniker Henrik Gjøsæter.

Heddadagene-logo_sort.png