Ord frå Tore

I alle dagar, seier både Tollak og eg. Han skeptisk, eg rørd. For ein gjeng som står bak Teater Vestland og Riksteatret sin versjon av Tollak til Ingeborg, mi andre nynorskbok!

I alle dagar, seier både Tollak og eg. Han skeptisk, eg rørd. For ein gjeng som står bak Teater Vestland og Riksteatret sin versjon av Tollak til Ingeborg, mi andre nynorskbok!

Først var tanken på å skrive nynorsk sjokkerande. Så begynte eg å skrive, og eg opplevde at eg fekk nærleik til stoffet og til meg sjølv. Ei ny dør opna seg. Eg fekk eit ekstra språk å jobbe i, og litteraturen blei rikare og større.

Ein dag skreiv eg nokre setningar om ein mann som var rasande, på nynorsk. Skrivinga valde skriftspråk i lag med meg, og nettopp det at eg skreiv på nynorsk har gitt oss den Tollak som vi har fått.
Eg fann meg sjølv i ein tilstand der eg til dels sat og heia på ein mann som har gjort heilt forskrekkelege ting, og som meiner ting eg ikkje meiner eller kan stå for. Tollak tok meg med til nokre område av menneskelivet som han klarer å argumentere for, og eg sat og skreiv med ei blanding av glede og store auge.

Eg vil at folk skal sitje igjen rysta, med ei blanding av gjenkjenning, provokasjon og sterke bevegelsar i livet.

Litteratur er litteratur, og teater er teater. No lever Tollak vidare i sceneversjon, og eg er både spent og audmjuk, men aller mest gler eg meg. Dette er jo ei ære for ein liten kar frå Madla utanfor Stavanger.

Tusen takk og lukke til på ferda.

Vennleg helsing

Tore Renberg, Forfattar og dramatikar

Les mer om Tollak til Ingeborg