Merket for god design til Riksteatret og Bleed

Designbyrået Bleed og Riksteatret mottok 2.april Merket for god design av Designrådet.

Designbyrået Bleed og Riksteatret mottok 2.april Merket for god design av Designrådet.

Prisen deles ut av Norsk designråd under Designdagen og er "en utmerkelse som anerkjenner vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger. Prisen går til bedrifter, designbyråer og unge talenter som utmerker seg."

Jurykjennelsen fra Norsk designråd
"Innovasjon i kulissene: Dette er et utmerket eksempel på god tjenestedesign, mener juryen. Teatret har blitt omdefinert og tilbyr nå målrettede opplevelser også utenfor scenen. I bunn ligger en tydelig strategi og kundereise som synliggjør Riksteatret både som en merkevare og destinasjon i seg selv. Med en helhetlig grafisk profil og dristigere kommunikasjon appellerer Riksteatret både til yngre og mer maskuline målgrupper enn tidligere. Konseptet er morsomt og svært godt gjennomtenkt, og bidrar til nytt liv både for publikum og teatret. Det grundig fokuset på kundeopplevelsen er helt unikt i denne bransjen, noe som vitner om en god prosess og omfattende involvering av ulike brukergrupper, både internt i teatret og ved de fleste av spillestedene. Løsningene er preget av innsikt og forståelsen for det komplekse i oppgaven. Riksteatret er et godt bevis på mangfoldet av ideer og graden av innovasjon som ligger til grunn i en solid designjobb."

Les mer på Norsk designråd sine sider.

www.bleed.no