Livet er morsommere med en August om bord

Som mennesker gjør vi dumme ting og er ikke alltid så rasjonelle. Vi drømmer.

Som mennesker gjør vi dumme ting og er ikke alltid så rasjonelle. Vi drømmer.

Regissør Yngve Sundvor har satt opp en rekke Hamsun-forestillinger tidligere, også her på Hålogaland Teater. I 2008 var det hans tolkning av Pan som fikk publikum til å strømme til teatret og anmelderne til å dra frem superlativene. «Det har blitt en tipp på hatten til modernisten Hamsun – og fortjente så absolutt trampeklappen fra premierepublikummet», skrev NRKs Erling Steenstrup i sin rosende anmeldelse.

Nå er det kjerneromanen August i triologien om landstrykerne som Sundvor har dramatisert, og altså har regien for i Hålogaland Teaters oppsetning på Scene Vest.

Irrasjonell
Det er Nobelprisvinneren i litteraturs særegne evne til å beskrive de irrasjonelle sidene i oss mennesker som fanger mye av Yngve Sundvors oppmerksomhet. Han fremholder dikterhøvdingens forstand og anlegg for å beskrive hvordan vi jordboere nok kan vite hva som er det rette og fornuftige å gjøre, men at vi slett ikke alltid handler etter den sunne sans.

– Vi er jo drømmende vesener. Ikke maskiner, sier Sundvor og istemmer Hamsun.

Han mener Hamsun gjennom hele sitt forfatterskap har tatt fatt i det faktum at vi drømmer og svermer om ting som kan være bedre, annerledes eller mer skinnende – vel vitende om hvordan hverdagene egentlig ser ut, og trolig vil se ut i morgen også. De irrasjonelle eller ufornuftige sidene i oss skildrer Hamsun brutalt, men aldri uten stor kjærlighet.

Ikke så lurt
Når August kommer tilbake til hjembygda Polden, etter at han i årevis har fartet rundt i verden og på de Syv hav, blir bygdas innbyggere blendet av denne veltalende gründeren.

– Bygdas folk er først skeptiske, men står etter hvert sammen med August og lar seg forføre av ham, selv om de kanskje vet at det ikke er så lurt. De drømmer jo de også, sier Sundvor og legger til:

– De handler ikke rasjonelt. Men det gjør vel strengt talt ikke USA heller om de nå velger Trump…

Humorist
Han peker også på at Hamsuns skarpe iakttagerevne og fortellerglede åpner for masse humor, både i undertekst og handling.

– Hamsun er en ekstremt bra humorist, selv om han riktignok er underkjent som det i mange sammenhenger. Selv i hans svarteste og mest tragiske skildringer ligger komedien aldri langt unna.

Sundvor poengterer at Hamsun alltid diskuterer for og imot fremskrittet og de satte verdiene, det nye opp mot det gamle.

– Men han setter aldri to streker under et svar, og er som forfatter ofte rørende enig med siste taler. Selvsagt vil Hamsun gjerne føre menneskene frem til en dypere erkjennelse av vårt liv på kloden, men han er bare så altfor klar over at vi mennesker, ham selv inkludert, sjelden handler utelukkende med hjernen.

August
Sundvor mener August er litt «too much».

– Han er liksom ikke helt av denne verden og kan nesten fremstå som usann. Han bærer i seg «landstrykeriet» og er i virkeligheten en sann gründer, både i business og kjærlighet. Men han er både hjertelig og sjarmerende, mener han.

– Ikke desto mindre, hadde man truffet på August i dag, ville han nok fått en og annen diagnose. Narsissist, kanskje. Men jeg vil likevel ikke kalle ham en sjarlatan. Han har for mye godvilje og kunnskap i bunn til det, resonnerer regissøren. Det er morsomt at August til og med har sjarmert sin egen forfatter i senk, og dermed gitt boka et moralsk kompass som peker i alle retninger. Livet er rett og slett morsommere med en August om bord.

August eier ikke måtehold, men har desto større gjennomføringskraft.

Han får gjennomført ting i hjembygda Polden, selv om langt fra alt går bra. Han får erfare at ikke alle de store ideene og drømmene han har med seg fra Det store utland får plass i en liten bygd. Det er flere hverdager enn festdager. Og moralen? Hva vil Hamsun si oss? Tja.. Storm ikke inn i fremtiden uten å ta med deg fortiden?

Eller som man gjerne sier på engelsk, «don’t quit your day job».

---

Yngve Sundvor
Yngve Sundvor (52) er utdannet regissør ved Det Statlige Akademiet for Scenekunst, Moskva.

Han har iscenesatt over 40 teaterproduksjoner i inn- og utland. Blant annet «PAN» ved Hålogaland Teater i 2008, «Sult» ved Nationaltheatret og «Mesteren og Margarita» ved Rogaland Teater og. Han har iscenesatt samtlige av de seks forestillingene Statsteatret så langt har produsert om Norges historie fra 1066 til 2066, og skal regissere også de fire siste. Sundvor er kunstnerisk leder og regissør for Statsteatret.

Gå til Landstrykere