Folkets røst til Stortinget

Onsdag 4. juni kl. 13.00 spiller Riksteatret forestillingen ”Folkestyre 2014” i trappehallen på Stortinget. Med dette blir teaterforestillingen fra det norske folk til det norske folk fremført for landets fremste folkevalgte.

Onsdag 4. juni kl. 13.00 spiller Riksteatret forestillingen ”Folkestyre 2014” i trappehallen på Stortinget. Med dette blir teaterforestillingen fra det norske folk til det norske folk fremført for landets fremste folkevalgte.

Riksteatret har reist Norge rundt og intervjuet folk om det å være en del av det norske folkestyret. Et av spørsmålene som ble stilt var «Hvis du kunne holdt en tale på Stortinget, hva ville du snakket om?» Nå skal altså svarene folket har gitt fremføres – nettopp på Stortinget.  

–Vi er stolte over å få fremføre ”Folkestyre 2014” for representantene i Stortinget, og tror at forestillingen kan gi våre politikere noe å tenke på. Den dårlige oppslutningen om EU-valget, og tendensene vi ser til at folk vender de tradisjonelle partiene ryggen, er kanskje et signal om at den avmakt som våre intervjuobjekter gir uttrykk for, gjør seg enda sterkere gjeldende ute i Europa, og er noe som må tas på alvor, sier teatersjef Ellen Horn.  

«Folkestyre 2014» har denne våren vært på turné til 40 steder over hele landet. Siste turnéstopp er Stortinget, der forestillingen spilles i trappehallen onsdag 4. juni kl 13.00 (etter stortingsmøtets slutt). 

Forestillingen er åpen for stortingspolitikere, regjeringens medlemmer, ansatte i Stortinget og presse. Noen av de som ble intervjuet til forestillingen vil også være til stede på Stortinget.

Presse som ønsker å delta, kan ta kontakt med Riksteatret v/ informasjonssjef Mette Hægeland Blom på 91591105 / mhb@riksteatret.no eller Grunnlovsjubileet v/ prosjektleder Dag N. Kristoffersen på 41339111 eller dag.kristoffersen@stortinget.no.

Les mer om «Folkestyre 2014».

Kontaktinfo

 • Mette Hægeland Blom

  Informasjonssjef og pressekontakt

  mhb@riksteatret.no
  915 91 105
 • Helge Rekdal

  Informasjonsrådgiver og pressekontakt

  rekdal@riksteatret.no
  984 01 411