Sult

Oppgavene er egnet for fagene: norsk, psykologi 1 og 2 og teaterfagene. Opplegget er tilpasset elever i videregående opplæring men kan også egne seg for undervisning på ungdomstrinnet.

Oppgavene er egnet for fagene: norsk, psykologi 1 og 2 og teaterfagene. Opplegget er tilpasset elever i videregående opplæring men kan også egne seg for undervisning på ungdomstrinnet.