Romeo og Julie

Skolematerialet er tilpasset elever i videregående opplæring, men kan også
egne seg for undervisning på ungdomstrinnet.

Oppgavene er spesielt egnet for engelskfaget, norskfaget og teaterfag/MDD.

Last ned pdf