Komplottet

Under finner du et pedagogisk materiell rettet mot videregående trinn og en beskrivelse av vårt Baksnakk-opplegg rett etter forestilling.

Under finner du et pedagogisk materiell rettet mot videregående trinn og en beskrivelse av vårt Baksnakk-opplegg rett etter forestilling.


Last ned pedagogisk materiell (pdf)
Se webversjon

Informasjonsflommen i dagens samfunn gjør det nødvendig at de unge trenes til å bli gode og kritiske mediebrukere, gjennom kunnskap om journalistisk metode, medieetikk og kildekritikk. Til Riksteaterets forestilling Komplottet, utarbeider mediefagslærere og elever ved Elvebakken skole et pedagogisk opplegg som setter fokus på noen av problemstillingene i Komplottet. 

Oppgavene vil ta for seg spørsmål som: Hvor går grensen for en journalist og hva er god presseskikk? Hvem bestemmer hva som er interessant for publikum og hvordan defineres egentlig en nyhet? Hvordan vet man om en nyhet er sann?

Hva er «klikk-journalistikk» og hvilket ansvar har vi som medie(for)brukere for de sakene og vinklingene som mediene velger å presentere for oss? Ytringsfrihet og personvern kan bli stående som motpoler når en sak jobbes fram av mediene - hva er viktigst?

Opplegget vil passe for elever ved utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon og studiespesialiserende med utgangspunkt i læreplanenes kompetansemål. 

"Ettersnakk"

Regissør Kim Sørensen og hans team har laget en ramme for dette kammerspillet som kunne vært hentet fra Norge akkurat nå. Eller kunne det egentlig det?

Hvor langt er pressen villig til å gå? Og hvordan påvirker du mediene gjennom dine valg - dine klikk? I samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag inviterer vi til "Ettersnakk" ledet av en redaktør eller journalist fra ditt lokale mediehus. 

«Ettersnakket» starter fem minutter etter at forestillingen er slutt og vil vare i inntil 20 minutter. Se hvem som skal lede samtalen på ditt spillested her.

Velkommen!

  

Ta testen #HvorHarDuDetFra