Fuglane

Materiellet inneheld oppgåver for norskfaga, psykologi og teaterfaga ved MDD. Opplegget er tilpassa elevar i vidaregåande opplæring men kan og vere egna for undervisning på ungdomstrinnet.

Materiellet inneheld oppgåver for norskfaga, psykologi og teaterfaga ved MDD. Opplegget er tilpassa elevar i vidaregåande opplæring men kan og vere egna for undervisning på ungdomstrinnet.