Folkestyre 2014

Her finner du tre kilder til pedagogisk materiell for Folkestyre 2014: Nettstedet minstemme.no, prosjektet Gi lyd fra deg! for musikk-klasser og ett sett oppgaver tilpasset Voksenopplæringen.

Her finner du tre kilder til pedagogisk materiell for Folkestyre 2014: Nettstedet minstemme.no, prosjektet Gi lyd fra deg! for musikk-klasser og ett sett oppgaver tilpasset Voksenopplæringen.

Gi lyd fra deg!

Lyddesigner Johan Prell inviterer musikk-klasser til å bli en del av forestillingen ved å lage sine bidrag til lyddesignet. Dette støtter opp om en av de tre grunnpilarene i musikkundervisningen; Komposisjon.

Les mer om hvordan du kan benytte dette i din musikkundervisning.

Bidrag må senest være inne 27. februar 2014.

minstemme.no

Minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål. Nettstedet er svært enkelt å benytte - med et omfattende tilbud - utarbeidet av Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen.

logo minstemme.no

Finn ditt pedagogiske materiell på minstemme.no

Pedagogisk materiell for Voksenopplæringen

Pedagogisk materiell - Voksenopplæringen
Webversjon
Last ned pedagogisk materiell