TINEs Teaterdag

Sammen med TINE har vi laget en teaterdag for barn på barnetrinnene.

Gjennom TINE SAs satsning på aktivitet for barn og unge, gir de gjennom billettfondet "TINEs Teaterdag" lærere på barneskoler mulighet til å søke om fribilletter til sin skoleklasse.

Søknadsskjema for høstens forestillinger vil publiseres her i august.

Ved spørsmål eller bestillinger kontakt oss gjerne

Eline Lysen Paulsen

Markedsrådgiver og skoleansvarlig

eline@riksteatret.no