Pedagogisk materiell

For høsten 2018 utarbeides det pedagogisk materiell for Tung tids tale av Olaug Nilssen og Stein i lomma.

De pedagogiske materiellene kan brukes som forberedelser til forestilling og/eller benyttes i etterkant av forestilling. De inneholder både skriftlige og muntlige oppgaver og er forankret i Kunnskapsløftet.

Tung tids tale - Olaug Nilssen

Det pedagogiske materiellet er tilpasset samfunnsfagene og psykologi, norskfaget, samt teaterfagene.

Pedagogisk materiell


Last ned (pdf)

Podkast

Hvordan forteller du historien om ditt eget liv? Vi er med bak scenen mens skuespillere og instruktør Marit Moum Aune jobber fram boka over scenekanten.

Hør podkasten på Soundcloud eller Itunes

Dokumentarist: Lars Kristian Øverland
Musikk: Claude Debussy - Clair De Lune, Nils Wingerei - Olaugs Drone, Andante Très Expressif- Clair de Lune.

VIl du høre våre andre podkasts?  Gå til våre podkasts på Soundcloud  eller iTunes.

Stein i lomma / Stones in His Pockets

Det pedagogiske materiellet er tilpasset elever i videregående opplæring men kan også egne seg for undervisning på ungdomstrinnet.

Ved spørsmål eller bestillinger kontakt oss gjerne

Eline Lysen Paulsen

Markedsrådgiver og skoleansvarlig

eline@riksteatret.no