Samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

 

STATNETT - er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Statnetts oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap, legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Statnetts verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap. Vi har også etablert muligheten for at ungdomsskoleklasser kan søke om fribilletter til Riksteatrets forestillinger.

Ansatte i Statnett får 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.statnett.no

 

Sparebankstiftelsen DNB - "Vi utløser gode krefter" er Sparebankstiftelsen DNB sin visjon. De støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB driver med filantropi - ikke sponsing. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Fra våren 2021 til høsten 2022 støtter Sparebankstiftelsen DNB Riksteatret med midler øremerket et billettfond for skoleelever. 

www.sparebankstiftelsen.no

Øvrige samarbeidspartnere

 

Coop - er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.250 dagligvarebutikker. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 102 samvirkelag i Norge. Coop har i dag 1,6 millioner medlemmer/medeiere. 

Som medlem i Coop får du fra 50,- til 100,- rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.coop.no

 

LOfavør - er fordelsprogrammet for alle medlemmer av et LO-forbund. Med 950.000 medlemmer er dette et av Norges største fordelsprogram med gunstige og trygge avtaler for deg i privatlivet. Som medlem får du 20 % rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger.

www.lofavor.no

 

ARK - er Norges største bokhandelkjede med 142 butikker over hele landet, samt nettbutikken ark.no og leseappen ARK e-bok. 

Som ARK-venn får du 20 % rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.ark.no

 

 

BOKKLUBBEN - Siden opprettelsen i 1961 har Bokklubben formidlet bøker og kulturopplevelser til det norske folk. Samarbeidet med Riksteatret er en naturlig forlengelse av dette og medlemsrabatten på forestillingene til Riksteatret er noe våre medlemmer setter stor pris på. Bokklubben står bak en rekke bokklubber og serier, blant annet Bokklubben Nye Bøker, som er Norges største bokklubb.

Som medlem i Bokklubben får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.bokklubben.no / www.bokkilden.no

 

DELTA -  en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS.

KULTURFORBUNDET I DELTA - er yrkesorganisasjonen for alle som jobber innen kultur. 

Som medlem i Delta og Kulturforbundet i Delta får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.delta.nowww.kulturforbundet.no

 

Norsk Bibliotekforening - er en uavhengig interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte.
Norsk Bibliotekforening har som formål å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt.

Som medlem i Norsk Bibliotekforening får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

https://norskbibliotekforening.no/