Samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere

DNB - ser det som en viktig oppgave å støtte norsk kulturliv, idrett og utvalgte organisasjoner. DNB og Riksteatret er begge en lokal og nasjonal aktør og gjennom samarbeidet støtter vi en viktig kulturinstitusjon som bidrar til kulturopplevelser av høy kvalitet til folk i distriktene. Vi bidrar med et større og sammensatt publikum og det var ønsket om å gi gode opplevelser til kunder og ansatte som i 2002 var utgangspunktet for inngåelsen av samarbeidet. Vi har også etablert DNB Billettfond og deler ut 7.500 billetter i året til ungdom i videregående skole for å øke teaterinteressen.

DNB er stolt sponsor av Riksteatret!

Ansatte i DNB får 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.dnb.no

 

STATNETT - er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Statnetts oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap, legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Statnetts verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap. Vi har også etablert muligheten for at ungdomsskoleklasser kan søke om fribilletter til Riksteatrets forestillinger.

Ansatte i Statnett får 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.statnett.no

Øvrige samarbeidspartnere

 

TINE SA - er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Rundt 11 000 bønder på 9 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Gjennom TINE SAs satsning på aktivitet for barn og unge, gir de gjennom billettfondet "TINEs Teaterdag" lærere på grunnskoletrinnene mulighet til å søke om fribilletter til sin skoleklasse.

Ansatte i TINE SA får 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.tine.no

 

Coop - er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.250 dagligvarebutikker. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 102 samvirkelag i Norge. Coop har i dag 1,6 millioner medlemmer/medeiere. 

Som medlem i Coop får du fra 50,- til 100,- rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.coop.no

 

ARK - er Norges største bokhandelkjede med 142 butikker over hele landet, samt nettbutikken ark.no og leseappen ARK e-bok. 

Som ARK-venn får du 20 % rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.ark.no

 

 

BOKKLUBBEN - Siden opprettelsen i 1961 har Bokklubben formidlet bøker og kulturopplevelser til det norske folk. Samarbeidet med Riksteatret er en naturlig forlengelse av dette og medlemsrabatten på forestillingene til Riksteatret er noe våre medlemmer setter stor pris på. Bokklubben står bak en rekke bokklubber og serier, blant annet Bokklubben Nye Bøker, som er Norges største bokklubb.

Som medlem i Bokklubben får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.bokklubben.no / www.bokkilden.no

 

TEATERVENNER NORGE - er en sammenslutning av 19 teatervenneforeninger og har som formål å fremme allmen interesse for scenekunst. De lokale foreningene tilbyr et sosialt og faglig felleskap for scenekunstinteresserte.

Som medlem i Teatervenner Norge får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.teatervenner.no

 

DELTA -  en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS.

KULTURFORBUNDET I DELTA - er yrkesorganisasjonen for alle som jobber innen kultur. 

Som medlem i Delta og Kulturforbundet i Delta får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

www.delta.nowww.kulturforbundet.no

 

Norsk Bibliotekforening - er en uavhengig interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte.
Norsk Bibliotekforening har som formål å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt.

Som medlem i Norsk Bibliotekforening får du 20% rabatt på ordinære billetter til Riksteatrets forestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

https://norskbibliotekforening.no/