For våren 2017 er det utarbeidet pedagogisk materiell for En mann ved navn Ove og Pulverheksa og vennen hennes.

De pedagogiske materiellene kan brukes som forberedelser til forestilling og/eller benyttes i etterkant av forestilling. De inneholder både skriftlige og muntlige oppgaver og er forankret i Kunnskapsløftet.

En mann ved navn Ove

Det pedagogiske materiellet er tilpasset norskfaget, samfunnsfag og psykologi samt teaterfaget.

Ved spørsmål eller bestillinger kontakt oss gjerne